Par metodi

Lego® Serious Play®

LSP metode palīdz komunicēt, formulēt un sakārtot domas un idejas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus un risinātu problēmas uzņēmumos, komandas darbā.Tā ir mums zināmā efektīvākā un draudzīgākā metode.

Pēc sPlay darbsemināra, pozitīvas pārmaiņas Jūsu uzņēmumā ir garantētas!

Jauna pakalpojuma stratēģijas izstrāde Dzīves mākslas akadēmijā

Bērnudārza „Zīlīte” identitātes izveide

CafePay – uzņēmuma identitātes un pārdošanas piedāvājuma izveide

sPLay identitātes un sistēmas izveide

Cookie AG – uzņēmuma identitāte

Kā sPlay Jums palīdzēs sasniegt

UZŅĒMUMA MĒRĶUS

Uzņēmuma attīstība

Uzņēmuma līderi un vadītāji nezina visas atbildes. LSP palīdzēs sakārtot domas un idejas, saskatīt jaunas iespējas un izvēlēties labāko stratēģiju un taktiku jaunu mērķu sasniegšanai.

Jaunumu ieviešana

Jaunu preču, pakalpojumu vai sistēmu ieviešana ir daudz efektīvāka, ja tā ir izplānota nevis uz papīra, bet uz uzbūvēta modeļa.

Identitāte

Kāda ir Jūsu uzņēmuma identitāte šodien? Kādu Jūs to vēlētos redzēt pēc pieciem gadiem? Kā to panākt? Kas būs tie faktori, kas ietekmēs uzņēmuma identitātes attīstību?

Komandas darbs

Komandā ir spēks! Uzņēmuma komanda ir spēks! Palīdziet sava uzņēmuma komandai sadarboties, sadalīt lomas, sasniegt individuālos un kopīgos mērķus.

Lasiet, ko saka mūsu klienti

ATSAUKSMES

sPlay

BLOGS

Kā sPlay var palīdzēt Jūsu uzņēmuma attīstībā?

Menu