Tieši Lego® Serious Play® sistēmas izveide rada wow! momentus. Sistēmas izveides uzdevums ir novērot, kā dažādi apstākļi varētu ietekmēt uzņēmumu, tā reputāciju, kāda produkta ieviešanu, interneta veikalu, mārketinga kampaņu, uzņēmuma pārdošanas vai attīstības stratēģiju vai kādu nopietnu lēmumu.

 

Sistēmas centrā ir ietekmējamais

Sistēmas centrā tiek uzbūvēts tas, ko potenciāli varētu ietekmēt kādi ārēji vai iekšēji apstākļi, piemēram, uzņēmums, mārketinga kampaņa, jauna prece vai pakalpojums, finanšu plāns, pārdošanas rezultāti u. c.

 

Sistēmas malās ir ietekmējošie aģenti

Ap ietekmējamo tiek sabūvēti aģenti, kas to var ietekmēt. Tie var būt piegādātāji, laikapstākļi, pircēji, konkurenti, tiesību akti u. c.

 

Sistēmas savienojumi un darbība

Tad tiek veidoti savienojumi, kam katram ir savs raksturs, nozīme un ietekme. Beigās tiek izspēlētas situācijas, kas varētu notikt, un darbsemināra dalībnieki var novērot, kādas sekas rastos katrā izspēlētajā situācijā. Šis ir brīdis, kad ir iespējams pieņemt lēmumus, kā katrā situācijā būtu jārīkojas. Tāpat šajā brīdi ir iespējams no cita skatpunkta novērot un novērtēt katra aģenta ietekmi.

Sistēmas izveide un situāciju izspēle garantē daudzus wow! un ahā! momentus, kurus Jūs citādi, iespējams, nebūtu saskatījis.

You must be logged in to post a comment.
Menu