Lego® ir ģimenes uzņēmums, un 1995. gadā to vadīja tā dibinātāja mazdēls Kelds Kirks Kristiansens (Kjeld Kirk Kristiansen). Uzņēmums uzrādīja lieliskus rezultātus, tomēr videospēļu ienākšana tirgū un straujā attīstība būtiski ietekmēja uzņēmumu Lego®. Bieži tika apgalvots, ka bērni izaug ātrāk, kā, šķiet, tas mūsdienās arī ir. Līdz ar to Lego® bija nepieciešama jauna stratēģija, lai turētos līdzi pārmaiņām tirgū.

Lai gan Lego® jaunās stratēģijas izveidē piedalījās daudz pieredzējušu un gudru speciālistu, tā tomēr nesniedza vēlamo rezultātu. Lego® nozīmē radošumu, tomēr piedāvātās stratēģijas bija pārāk tālu no tā, lai tās nosauktu par radošām. Tradicionālā stratēģiju izveide nedarbojās!

Stratēģiju izstrādes sesijās piedalījās arī divi profesori Johans Ross (Johan Roos) un Bārts Viktors (Bart Victor) no Starptautiskā pārvaldības attīstības institūta (IMD) Lozannā. Viņi sāka izmantot klučus, lai apkopotu domas un ģenerētu idejas, tomēr īstajam klikšķim joprojām kaut kā pietrūka.

Tas, kā pietrūka, bija zināšanas par to, kā izmantot Lego® klučus mācīšanās procesā.

1999. gadā procesā iesaistījās Roberts Rasmusens (Robert Rasmussen), kas tolaik bija Lego® Izglītojošo kluču izstrādājumu attīstības nodaļas direktors. Viņš uzreiz saskatīja milzīgo potenciālu saiknē starp stratēģiju izstrādi un Lego® klučiem. Tad arī sākās metodes Lego® Serious Play® izveide.

Tā Pērs Kristiansens (Per Kristiansen) un Roberts Rasmusens 2001. gadā bija pirmie un tolaik vienīgie LSP treneri. Vēlāk tika izstrādāta speciāla metodes Lego® Serious Play® kluču sērija. 2010. gadā norisinājās pirmie LSP moderatoru treniņi, bet 2014. gadā abi metodes autori publicēja grāmatu par to.

Pašlaik pasaulē ir 10 metodes oficiālie treneri, ieskaitot Robertu Rasmusenu.

Linda Kimeiša ir ieguvusi LSP moderatores sertifikātu pie Karlosa Martinesa (Carlos Martinez) Lisabonā 2017. gada jūnijā.

You must be logged in to post a comment.
Menu