Uzņēmuma komandā vienmēr ir kāds, kurš mums simpatizē vairāk, un kāds, kurš mazāk. Ir kāds, kuram mēs gribētu ko aizrādīt, bet nevaram sadūšoties. Ir tādi, kuri nelabprāt iekļaujas komandā, tomēr viņi labi speciālisti. Katrā komandā ir dažādi ļaudis, kas ne vienmēr spēj efektīvi komunicēt savā starpā.

Metode Lego® Serious Play® nāk talkā arī komandas sadarbības uzlabošanā.

 

Komunicēt caur klučiem

Metodes burvība ir iespējā uzlabot komandas sadarbību, nenonākot konfliktsituācijās (parasti, ar izņēmumiem, protams). Komunikācija notiek caur uzbūvēto modeli, tātad neviens komandas loceklis neizsaka piezīmes citam, skatoties acīs. Tāpat ir daudz vieglāk uztvert kritiku, ja tā nav adresēta personai, bet modelim.

Tomēr šī metode un komandas sadarbības darbsemināri neparedz tikai kritizēšanu.

 

Komandas sadarbības veicināšana

Atkarībā no risināmā jautājuma vai nospraustā mērķa darbseminārs palīdz komandai apzināties savas stiprās un vājās puses, lai pieņemtu lēmumus, kā tās izmantot savā labā vai novērst. Tas ļauj komandai apzināties savu identitāti un katras personas lomu tajā.

Piemēram, ja ir kolēģis, kurš vienmēr aizmirst laikus nosūtīt pārskatu, vai kolēģis, kurš kavējas sniegt klientam atbildi, šī metode ļauj nodemonstrēt šiem darbiniekiem, kā pārskata nenosūtīšana ietekmē visu komandas darbu, kā atbilde klientam var ietekmēt visa uzņēmuma darbību.

Tā ir arī iespēja saskatīt, piemēram, kas ir komandas „pudeles šaurais kakls” kādās situācijās, un pieņemt lēmumus, kas būtu darāms, lai to labotu. Reizēm šī metode ļauj atklāt arī tos, kas tēlo aizņemtos, bet tādi nav, vai tos, kas neko nesaka, bet padara vairāk, nekā ietilpst viņu pienākumos.

 

Jaunumu ieviešana

Situācijās, kad ir lieliska komanda, bet darbs norit neefektīvi, LSP ļauj ieviest jaunu komandas darba režīmu vai sadarbības modeli. Kopā izlemjot, kas, kurā brīdī, kam būtu jādara, ir skaidrs, ka radīsies daudz efektīvāki komandas sadarbības vai komunikācijas ar klientu, pirkuma apstrādes vai tml. standarti nekā tad, kad to izstrādā viens cilvēks uz papīra un pēc tam vēlas ieviest dzīvē.

LSP liek komandai no jauna sajust tās garu, apzināties vērtības un trūkumus, lai turpinātu strādāt daudz efektīvāk — gudrāk, nevis ātrāk!

You must be logged in to post a comment.
Menu