Kas un kāda ir Jūsu uzņēmuma identitāte? Vai esat par to domājis? Vai Jūsu uzņēmuma identitāti veido tā logotips, mājaslapa, tas, ko uzņēmuma vadītājs ir uzrakstījis kā misiju? Ne metodes Lego® Serious Play® izpratnē.

Metodes Lego® Serious Play® izpratnē uzņēmuma pašreizējo identitāti veido tā komanda, tas, ko komanda kā savas kompetences un vērtības izvirza un demonstrē klientiem ar darbiem, nevis vārdiem. Neviens uzņēmumā nevar nolemt, kāda tā būs, bet to var pozitīvi vai negatīvi ietekmēt spēcīgs līderis, dažādi notikumi, produktu attīstība, inovācijas, vide, pieredze un daudzi citi faktori.

Savukārt uzņēmuma vēlamā identitāte metodes Lego® Serious Play® izpratnē ir tas, kādu uzņēmuma komanda vēlas redzēt uzņēmumu tuvākajā nākotnē un ko ir iespējams sasniegt, izmantojot uzņēmuma rīcībā esošos vai potenciāli iespējamos resursus tās sasniegšanai.

Kāpēc ir svarīgi apzināties uzņēmuma pašreizējo identitāti

Jūs būsiet pārsteigts, cik daudz interesanta atklāsies, kopā ar komandu veidojot uzņēmuma identitāti. Mēs tos saucam par ahā! momentiem, kuros atklājas tas, ko Jūs zināt, bet nezināt, ka zināt. Tā ir iespēja ar savām acīm paskatīties uz situāciju no malas.

Patiesībā daudzos uzņēmumos misiju ir sarakstījis kāds komunikācijas speciālists vai uzņēmuma vadītājs un šī misija bieži vien, uzņēmumam attīstoties, ir palikusi tāda pati, kaut gan uzņēmuma identitāte pa šo laiku ir mainījusies. Uzņēmums taču nemitīgi attīstās un mainās uz labo vai slikto pusi.

Piemēram, daļa no Apple identitātes ir Stīvs Džobss. Tas nav rakstīts Apple misijā, to neviens nav izlēmis, tomēr to par daļu no uzņēmuma identitātes ir padarījuši nozīmīgi vēsturiski notikumi un spēcīgs līderis.

Uzņēmuma pašreizējās identitātes izveidi nevar nosaukt par SVID analīzi, tomēr daudz kas tajās var pārklāties.

 

Kāpēc ir svarīgi izveidot uzņēmuma vēlamo identitāti

Ir taču svarīgi, ka uzņēmums vai kāda tā komandas daļa, piemēram, nodaļa, zina, kurp uzņēmums plāno virzīties. Vēl spēcīgāk tas ir tad, ja komanda par to vienojas, nevis viens uzņēmuma vadītājs to izlemj, uzrakstot norādes uz papīra.

Vēlamās identitātes izveide sniegs komandai lielāku motivāciju turpmākajam darbam. Komanda izpratīs, kāpēc ir plānots iet tur, kurp ir plānots iet. Kāpēc ir izvirzīti šādi mērķi un kāda ir katra uzņēmuma komandas biedra loma to sasniegšanā.

 

Vienoties par to, kā mērķi tiks sasniegti

Vienošanās spēks ir daudz pārāks par pavēļu spēku! Vienojoties cilvēks izjūt atbildības sajūtu, jo viņš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā. Ja ir izvirzīts mērķis, ir svarīgi izprast un vienoties par to, kas ir jāveic vispirms, kādas ir prioritātes, kurām darbībām un lēmumiem ir liela nozīme, bet kas kļūst mazsvarīgs.

 

Uzņēmuma identitāte un sistēma

Uzņēmuma identitāti ir iespējams iekļaut arī sistēmā, lai novērotu, kā dažādi faktori var to ietekmēt. Kā būtu jārīkojas dažādās situācijās, un kādi ir uzņēmuma komandas izvirzītie pamatprincipi jebkuru problēmsituāciju risināšanā. Uzziniet vairāk par sistēmas izveidi.

 

Mēs esam pārliecinātas, ka katram uzņēmumam būtu jāizveido sava pašreizējā un vēlamā uzņēmuma vai komandas (nodaļas X) identitāte, lai ieviestu vienotus principus un vadlīnijas, kuras ļautu daudz efektīvāk virzīties pretī mērķim.

 

You must be logged in to post a comment.
Menu