Kas reāli ir Jūsu uzņēmuma mērķauditorija un klienti? Ko viņi domā, ko viņi vēlas un kāpēc viņi rīkojas šā vai tā? Tie ir jautājumi, uz kuriem visi vēlas zināt atbildes, bet tikai retajam izdodas tās iegūt.

Lielākā daļa paļaujas uz statistikas datiem — mājaslapas un pircēju, apmeklētāju profils. Protams, vadāmies pēc vairākuma principa. Sociālo tīklu dati? Vēl kādi pieņēmumi? Labākajā gadījumā tie ir reāli pieņēmumi! Sliktākajā — uzņēmuma pārstāvju izdomājumi par to, kādus klientus viņi vēlētos redzēt, nevis kādi tie ir. Turklāt tas ir raksturojums no malas, nevis īsta informācija.

 

Kā metode LSP var palīdzēt izprast klientus un mērķauditoriju

Pirmkārt, ir ārkārtīgi svarīgi nodalīt uzņēmuma esošos klientus no potenciālajiem. Pēc tam atkarībā no uzņēmuma specifikas ir iespējams atdalīt privātpersonas no juridiskajām personām vai kā citādi atdalīt lielas klientu grupas, kuru motivācija un vajadzības būtiski atšķiras, tomēr negrupējot klientus, piemēram, pēc ienākumiem, jo ienākumi ir ļoti relatīvs kritērijs, tāpat kā izglītība. Protams, tendences un likumības saskatīt ir iespējams — kā visur, jo tas ir viens no vienkāršākajiem kritērijiem, pēc kuriem tradicionālie statistikas datu avoti grupē respondentus. Hops! Ķeksītis — vidējā izglītība vai augstākā izglītība!

Otrkārt, ir nepieciešams šos cilvēkus pierunāt piedalīties eksperimentā. Tas ir pats grūtākais uzdevums, tomēr ar labu motivāciju, iespējams, eksperimentu var padarīt par lielisku PR vai lojalitātes veicināšanas pasākumu pašam uzņēmumam, no kura iegūst arī dalībnieki.

Treškārt, ir jāspēj pieņemt iespēju, ka ne viss, ko uzzināsiet, būs tīkams un sakritīs ar to, ko Jūs domājat vai domājāt.

 

 

Kā notiek darbseminārs

Šāda veida darbseminārā var piedalīties pat līdz 40 cilvēkiem. Protams, dalībniekus var arī pirms tam dalīt fokusa grupās pa 10–15 cilvēkiem, kas noteikti atvieglo darbsemināra vadītāju darbu.

Atkarībā no izvēlētās stratēģijas lielāku cilvēku grupu ir iespējams sadalīt mazākās, ko, rūpīgi pārdomājot taktiku kopā ar pašiem dalībniekiem, izdara darbsemināra vadītājs. Respektīvi, paši dalībnieki, uzbūvējot atbildi uz kādu jautājumu, atradīs savus domubiedrus, ar kuriem viņi turpmāk kopā strādās.

Darbu ir iespējams realizēt arī citādi. Katrs uzņēmums, mērķauditorija, klienti un nozare ir specifiska, tāpēc viena paņēmiena nav.

Pārējais darbseminārs norit līdzīgi kā tradicionālie biznesa darbsemināri, izņemot to, ka dalībniekiem ne par ko nav jāvienojas. Šajā gadījumā viņu uzdevums ir tikai paust savu viedokli, radīt priekšstatu par tā nozīmību u. c.

Darbsemināra vadītājs ir sagatavojis atvērtus jautājumus, uz kuriem dalībnieki būvē atbildes. Līdz ar to ir iespējams, ka atklāsies kas pilnīgi jauns, kas tāds, par ko uzņēmums nekad nebija aizdomājies un ko tas nekad nebija iekļāvis aptaujas anketās vai kā citādi noformulējis kā jautājumu.

 

Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz Jūs nezināt par saviem klientiem un mērķauditoriju

Jau veicot darbseminārus uzņēmumos, vienas komandas dalībnieki atklāj daudz jauna cits par citu, par darbu, viedokļiem u. c., kaut gan viņi ikdienā aktīvi komunicē un jebkurā brīdī var cits citam uzdot atklātu un atvērtu jautājumu.

Tad iedomājieties, cik daudz Jūs uzzināsiet no saviem klientiem, kurus, iespējams, nekad neesat redzējis vaigā, esat tikai viņus uzskatījis par cipariem savos pārdošanas, mājaslapas un sociālo tīklu pārskatos.

 

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinieties!

You must be logged in to post a comment.
Menu