Slavenais Google, kas daudziem ir iedvesmas avots un labais piemērs, veica ļoti apjomīgu pētījumu, kas ilga divus gadus. Pētījumā tika analizēts efektīvu komandu darbs un sadarbība. Izrādījās, ka svarīgākais komandu veiksmes faktors ir psiholoģiskā drošība.

Ko tas īsti nozīmē?

Psiholoģiskā drošība nozīmē, ka netiksiet sodīts, ja pieļausiet kļūdu, un komandas atbalstu, kad uzņematies risku, izsakāt savu viedokli vai rīkojaties radoši. Kā zināms, tas viss ir svarīgi jaunu risinājumu ieviešanā un inovācijās.

Pētījumā tika pierādīts, ka psiholoģiskā drošība ietekmē indivīdu smadzeņu darbību un sniegumu. Tāpat kā pozitīvas emocijas — uzticēšanās, zinātkāre, pārliecība un iedvesma — pozitīvi ietekmē produktivitāti, lēmumu pieņemšanu, darba procesu un galarezultātu.

Rezumējot: mēs esam daudz atvērtāki, elastīgāki un motivētāki, kad jūtamies droši.

Pols Santagata no Google ir izveidojis sešus ieteikumus, kas uzņēmumos var palīdzēt radīt psiholoģisko drošību.

  1. Izturēties pret klientu kā pret sabiedroto
  2. Komunicēt aci pret aci
  3. Paredzēt plānu maiņu un reakciju dažādību
  4. Aizstāt vainas apziņu ar zinātkāri
  5. Jautāt pēc atgriezeniskās saites
  6. Mērīt psiholoģisko drošību

Saistītā pētījumā par to, kā optimizēt un padarīt efektīvāku komandas darbu, konsultāciju uzņēmums Deloitte vēroja komandas, kurās valda psiholoģiskā drošība. Izrādās, ka šādām komandām ir „augstāks komandas kopējais intelekts”. Cilvēki tajās jūtas labi un ir efektīvi, jo katrs komandas dalībnieks jūtas iekļauts, bet komandas vadītājs ir līderis. Tādējādi katram dalībniekam komandā ir sava loma un kompetences.

Faktori, kas ietekmē un palīdz veidot psiholoģisko drošību komandā, lai tā sasniegtu optimālu rezultātu, ir ļoti kompleksi.

Mēs katrs esam bijuši vai redzējuši no malas tādas komandas, kas savu sadarbību iesāk ļoti daudzsološi, tomēr piedzīvo sakāvi un vilšanos, tiklīdz rodas pirmās domstarpības.

Tie, kas ir piedalījušies kādā metodes Lego® Serious Play® darbseminārā, zina, ka tajā dalībnieki cits citu ierauga pilnīgi jaunā gaismā, jo šī metode veicina uzticēšanos, ļaujot paust savu viedokli un vienojoties par to, kas ir labāks komandai un kopīgam rezultātam.

Metodes Lego® Serious Play® darbsemināri ļauj piedzīvot viedokļu atšķirību, dažādus komunikācijas stilus un personības izpausmes komandās, kas ar LEGO® kluču palīdzību sāk runāt vienā valodā.

Turklāt LEGO® kluči ļauj padarīt pārrunu procesu vai konfliktsituācijas daudz mazāk personiskas, aiztaupot personiskus aizvainojumus, kas var rasties ikdienas komunikācijā. Piemēram, izmantojot metodi Lego® Serious Play®, rādīšana ar pirkstu, un apvainojumi ir kategoriski aizliegti.

You must be logged in to post a comment.
Menu