Nolēmām, ka metodi Lego® Serious Play® ir daudz vieglāk parādīt, nevis pastāstīt. 26. janvārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās norisinājās viens no pirmajiem sPlay rīkotajiem metodes demonstrācijas semināriem.

 

Darbs grupās

Šis seminārs norisinājās darba grupās, kurās dalībnieki sadalījās pilnīgi nejauši. Katrā darba grupā bija 4 līdz 6 dalībnieki.

„Tas bija liels eksperiments mums pašām. Mēs nezinājām, kā dalībnieki reaģēs, kad viņiem būs jāstrādā grupā kopā ar pilnīgi svešiem cilvēkiem. Kad dalībnieki sāka pulcēties, jau bija daudz, ja viņi sasveicinājās ar citiem pie galdiņa sēdošajiem. Mēs nospriedām: tādi esam — kautrīgi, ne ļauni. Bet tūlīt tas viss mainīsies!”

Darbs grupās, kad viss mainās

Semināru uzsākām ar nelielu stāstījumu par to, kas ir šī metode, kā to izmantot uzņēmumā un kādas ir tās priekšrocības. Pēc pavisam īsā ievada ķērāmies pie darba — reālas būvēšanas!

Lai pārvarētu kautrību un sniegtu papildu labumu no šī semināra, bijām diezgan atjautīgi izvēlējušies būvēšanas uzdevumus: iepazīstināšanu ar sevi, savu uzņēmumu. Paralēli mēs skaidrojām, kā īsti šī metode darbojas.

Darbsemināra vidū dalībnieki bija atraisījušies un pat savā starpā sarunājās. Kā mums šķita, ne tikai par metodi LSP. Mēs jau bijām gandarītas, jo tas bija vēl viens apliecinājums, ka metode darbojas izcili.

Grupas kopīgais uzdevums

Pēc tam, kad ledus bija izkausēts un semināra dalībnieki bija iepazinuši metodes darbības pamatprincipus, priekšrocības un iespējas, mēs piedāvājām dalībniekiem piedalīties minidarbseminārā.

Tā mērķis bija ļaut dalībniekiem iejusties īsta metodes LSP darbsemināra norises gaitā. Katras komandas uzdevums bija izveidot ideālo klientu apkalpošanas modeli uzņēmumā X.

Tad semināra dalībnieki varēja uz savas ādas izjust metodes priekšrocības. Bija ļoti interesanti vērot, kā ļaudis, kas vēl pirms pārdesmit minūtēm cits citu nepazina, spēja komunicēt, paust savu viedokli, uzklausīt cits citu un vienoties par kopīgu komandas risinājumu. Piedalījās 100% visi 100% vienādi.

Semināra pēcgarša

Mēs ceram, ka šo divu stundu laikā spējām parādīt metodes LSP spēku, kas steidzīgajā mūsdienu darba ritmā ļauj efektīvi komunicēt kolēģiem, kuri bieži vien sēž pie blakus rakstāmgaldiem, bet nespēj cits citam efektīvi nodot būtisku informāciju.

Tā ir iespēja visai komandai uz brīdi apstāties, lai paskatītos uz konkrēto jautājumu 3D, lai saredzētu un sadzirdētu nianses un kopskatu.

Vairāki darbsemināra dalībnieki mums pateicās par iespēju atraisīties un ne tikai noklausīties noderīgu informāciju, bet arī nodibināt kontaktus ar citu organizāciju pārstāvjiem. Kā viņi sacīja, šāda iespēja ir retums.

You must be logged in to post a comment.
Menu