Mums šķiet, ja Einšteins būtu zinājis par metodi Lego® Serious Play®, viņš to noteikti būtu izmantojis. Tā kā mums ir gan metode, gan Einšteina domu graudi, mēs varam izmantot abus, lai rastu daudz ahā! momentu, kas mums palīdzētu nokļūt līdz wow! risinājumiem un rezultātiem.

“Radošums ir inteliģence, kas izklaidējas!” (Einšteins)

Lego® Serious Play® (LSP) ir samērā jauna metode, kuras aizsākumi ir meklējami pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Lai gan Einšteins dzīvoja pirms tam, aplūkojot viņa spožos izteikumus, rodas iespaids, ka metode LSP būtu bijusi viņam pa prātam, ja vien tā būtu pastāvējusi jau viņa dzīves laikā.

Iepriekš minētais citāts ir izprotams ikvienam, kas saskāries ar metodi LSP. Tas labi raksturo gan vadītāja darbu ar uzņēmumu darbinieku komandām, gan semināra dalībnieku pieredzi, mēģinot uzburt savas ideālās nākotnes vīzijas.

Ar prātu meklējot atbildes uz tiem pašiem jautājumiem, kurus LSP darbsemināru dalībnieki cenšas risināt radošākā veidā, visbiežāk atbildes arī agri vai vēlu izdodas atrast. Taču, ja domu ir par daudz, tās kļūst sarežģītas, cilvēks tajās sapinas un galu galā apjūk. Einšteins reiz teicis šādi.

  • Vienīgais, kas man traucē mācīties, ir mana izglītība.

Šis citāts lieliski apraksta iepriekš minēto situāciju. Pavisam vienkāršiem jautājumiem pieejot ar teju zinātnisku nopietnību un sarežģījot problēmas un to risinājumus, ir grūti nonākt pie atbildes. Bieži vien LSP semināru dalībnieki it kā ar prātu jau ir sapratuši, ko nepieciešams darīt, lai notiktu progress, taču ja nu būtu iespējams kāds vēl skaistāks risinājums? Atkal citēšu Einšteinu.

  • Loģika jūs aizvedīs no punkta A uz punktu B. Iztēle jūs aizvedīs visur.

Šis teiciens labi atbilst arī gadījumiem, kad LSP darbsemināra dalībnieki nespēj iztēloties savu situāciju no cita skatpunkta. Tad ir īpaši sarežģīti uzņemties iniciatīvu, lai mainītu pašreizējo realitāti. Šeit vietā būtu arī nākamais Einšteina domu grauds.

  • Iztēle ir svarīgāka par zināšanām. Zināšanām ir robežas, bet iztēle aptver visu pasauli.

Metode LSP paver brīnišķīgas iespējas radošuma izpausmēm neatkarīgi no tā, kurā lomā ir persona — semināra dalībnieka vai vadītāja. Kad jaunie darbsemināru vadītāji apgūst LSP vadīšanas metodi, viņiem var nākt prātā šim Einšteina citātam līdzīgas domas.

  • Nevienu problēmu nevar atrisināt tajā pašā apziņas līmenī, kas to ir radījis.

Tieši tā arī ir. Īstenais metodes LSP spēks slēpjas faktā, ka saskaņā ar tās principiem vadītā seminārā dalībniekiem tiek iemācīti dažādi domāšanas un rīcības veidi, kurus pēcāk iespējams izmantot ikdienas darbā. Vairs nekādu prāta vētru, kurās aplūkot prezentāciju kadrus, laiski sēdēt krēslos, lēni pierakstot secinājumus, vai sarunāties, visiem sēžot pie viena galda un ar galvas mājieniem paužot piekrišanu vai klusām iemiegot. Metode LSP no katra darbsemināra dalībnieka pieprasa tikpat aktīvu vai pat aktīvāku dalību nekā no vadītāja!

Seminārs, kas vadīts saskaņā ar metodi LSP, tiek plānots par specifisku jautājumu, uz kuru tā dalībnieki vēlētos saņemt atbildi. Šis Einšteina izteikums pamato šādu pieeju.

  • Jau problēmas noformulēšana vien ir daudz būtiskāka nekā tās tūlītējs atrisinājums, kas varētu pēc problēmas formulēšanas tikt atrasts ar matemātiskas skaitļošanas palīdzību vai eksperimentālā kārtā. Lai uzdotu jaunus jautājumus, rastu jaunas iespējas un aplūkotu vecas problēmas no jauna skatpunkta, nepieciešama radoša izdoma, un šāda rīcība zinātnes lauciņā nozīmē reālu attīstību.

Tāpat semināros, kad vadītājs lūdz LSP darbsemināra dalībniekus iztēloties nākotni, jāpiekrīt šim Einšteina citātam.

  • Iztēle ir vissvarīgākā. Tā sniedz iespēju ielūkoties nākotnē gaidāmajos piedzīvojumos.

Vai Jūs vēlētos, lai Jūsu komanda gūst redzamus panākumus un jūtas izklaidēta, tajā pašā laikā sasniedzot jaunus augstumus problēmu risināšanā vai informācijas analīzē? Ja tā, tad sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par iespēju Jūsu nākamo semināru vadīt pēc metodes LSP vadlīnijām.

“Vai šķiet absurdi iztēloties Jūsu uzvalkos tērptos darbiniekus līdz elkoņiem ierakušos Lego klučos? Ja tā, tad apdomājiet šo Einšteina izteikumu. “

  • Ja ideja sākotnēji nešķiet absurda, tad nav cerību, ka tā varētu izrādīties vērtīga.
Menu