Metode LSP ir ļoti efektīva, tomēr to ir diezgan grūti izskaidrot. Tieši tāpēc mēs kopā ar www.mind.lv sarīkojām demonstrācijas darbsemināru, kurā aicinājām piedalīties uzņēmējus, lai viņi uzzinātu, kas īsti ir šī metode, kā tā darbojas, kā to ir iespējams izmantot uzņēmumā un kādus jautājumus ar to var risināt.

 

Turklāt, lai sniegtu iespēju ikvienam piedalīties un izjust to uz savas ādas, mēs imitējām minidarbsemināru, kurā aicinājām komandas veidot atbildi uz šķietami pavisam vienkāršu jautājumu. Uzdevums bija izveidot ideālo klientu apkalpošanu uzņēmumā X.

Papildus iespējai iepazīt metodi dalībniekiem bija iespēja iepazīt citam citu, uzzināt ko jaunu, redzēt un sadzirdēt citu viedokli un darboties kopā komandā vienota mērķa vārdā.

 

Pateicamies www.mind.lv un īpaši Terēzei par šīs demonstrācijas organizēšanu un ceram, ka kopā ar kādu no semināra dalībniekiem varēsim izveidot īstu LSP darbsemināru, lai komandā atrisinātu kādu aktuālu problēmu, pieņemtu nozīmīgu lēmumu vai izstrādātu efektīvu stratēģiju.

Zinām, ka, iespējams, Jums ir grūti iztēloties metodes Lego® Serious Play® lietderību Jūsu uzņēmumā, tāpēc arī Jums piedāvājam bezmaksas prezentāciju un demonstrāciju.

Piesakieties!

 

 

 

Menu