Plūsmas teorijā par pašu galveno tiek uzskatīts prieks, ko sniedz efektīvs mācīšanās process. Šajā raksta daļā es īsumā pārskatīšu teoriju un to, kā mēs tās principus izmantojam Lego® Serious Play® procesā. Iemesls šādam pārskatam ir regulārie jautājumi no darbsemināru vadītājiem, kuri ievērojuši, ka ir grūti semināra telpā noturēt vienmērīgu enerģijas līmeni. Daži no viņiem norādījuši, ka enerģijas līmenis bijis zems, kad tuvojās noslēgumam prasmju būvēšanas (Skills Building) fāze, tāpēc viņi izlēmuši šo fāzi saīsināt vai gandrīz pavisam izlaist. Citiem vārdiem sakot, pasākuma dalībnieki bijuši ārpus plūsmas! Pie jautājuma, vai tas tā patiešām bija vai tomēr ne, es atgriezīšos vēlāk.

Kā jūtama vai izskatās telpā valdošā enerģija, un kā no malas izskatās vai kāda sajūta ir, esot plūsmas stāvoklī? LSP darbsemināra laikā dalībnieki var uzvesties ļoti klusi un būt dziļi koncentrējušies. Skatītājam no malas varētu rasties iespaids, ka telpā valdošais enerģijas līmenis ir zems, taču cilvēkam, kurš pats ir iesaistījies mācīšanās procesā, sajūta var būt pretēja — par piemēru aplūkojiet tālāk iekļauto pieredzes aprakstu.

“Lielākā nozīme ir tam, lai dalībnieki LSP darbseminārā apgūtu ko tādu, kas uz viņiem atstātu paliekošu iespaidu, un tāda mācīšanās notiek vienīgi brīžos, kad cilvēki darbojoties ieiet, iziet un atkal turpina ceļu augšup plūsmas gaitenī. “

 

Plūsmas teorijas esence ir redzama šajā diagrammā. Tie, kas ir piedalījušies LSP darbsemināros, bieži apraksta savu pieredzi kā braucienu karuselī intelektam un emocijām un pēc semināra beigām izsaka dziļu labi padarīta darba sajūtu. Viņi jūtas tā, it kā viņi paši un viņu spējas būtu kļuvušas plašākas, laiks paskrējis vēja spārniem un šī darbošanās bijusi izteikti patīkama pieredze.

Tas, ko dalībnieki šādā veidā apraksta, ir viņu ceļš cauri plūsmas modelim, vairākkārt izejot un ieejot atpakaļ plūsmas gaitenī, kas ved no punkta A1 uz punktu A4. Šis gaitenis arī ir zona, kurā produktīvā un patīkamā veidā notiek izglītošanās. Ja izaicinājums ir lielāks nekā personas kompetence (kā tas ir punktā A3), ļaudis izjūt trauksmi. Ja personas kompetence ir augstāka, nekā to prasa pašreizējais izaicinājums (punkts A2), ļaudis jūtas garlaikoti.

 

Plūsmas teorijas pamati enerģijas vadīšanai

Jums vienmēr vajadzētu tiekties uz darbsemināra plānu, kas palīdz tā dalībniekiem noturēties plūsmā. Jo vairāk semināra plānā būs ņemti vērā galvenie plūsmas teorijas likumi un strādāts saskaņā ar tiem, jo augstāks enerģijas līmenis valdīs telpā.

 

1. Skaidri definēt mērķus

Smadzenes pastāvīgi pēta, kā darbs, ko tās veic šeit un tagad, saskan ar izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem

Kā to paveikt


Šim uzdevumam ir divas puses.
1. Ir jāapzinās darbsemināra galvenais mērķis. Kas ir lielais jautājums, uz ko semināra noslēgumā atbildi saņems tā dalībnieki? Jo vairāk mērķis būs koncentrēts uz darbsemināra iznākumu, nevis procesu, jo labāk.
2. Ir jādefinē mērķi, kas attiecas uz katru individuālo jautājumu, kas rodas, saskaroties ar izaicinājumu. Ir jābūt skaidrībai, kā atbilde uz šo jautājumu palīdzēs atbildēt arī uz galveno jautājumu. Apziņa, ka darbošanās ved uz nozīmīgu mērķi semināra finālā, palīdz dalībniekiem izprast individuālo jautājumu jēgu.

 

2. Strādāt ar minimālu skaitu noteikumu, kas ir skaidri un viegli saprotami

Skaidrība par to, kā paveicami uzdevumi, par darbību secību utt. palīdz dalībniekiem uztvert procesu kā mazāk sarežģītu.

Kā to paveikt

Piemēram, mēs dalībniekus iepazīstinām ar Lego® Serious Play® noteikumiem pasākuma prasmju būvēšanas fāzē: visi būvē un visi dalās, jautājumi ir gaidīti, taču tiem vēlams būt vērstiem uz modeli, tu (dalībnieks) pats piešķir nozīmi katram klucītim.

 

3. Sniegt dalībniekiem iespēju aktīvi piedalīties un uzņemties iniciatīvu


Aktīva piedalīšanās procesā ienes vairāk emociju, un emocijas atmiņu veidošanā ir kā līme.

Kā to paveikt

Izvirzot jautājumus, kas rada piesaisti cilvēku emocijām. Necensties pārlieku strukturēt darbības posmus. Nelikt dalībniekiem visu darbsemināra laiku sēdēt pie galda ar viņiem vien paredzēto klucīšu komplektu. Tāpēc darbseminārā kluči, kas paredzēti kopīgai lietošanai, parasti ir izvietoti uz telpas malās novietotiem galdiem.

 

4. Sabalansēt izaicinājuma līmeni ar dalībnieku prasmēm

Lai process būtu patīkams un izglītojošs, smadzenēm jānodrošina gan slodze, gan izklaide. Ja jautājumi ir pārāk vienkārši vai sarežģīti, jautrība zūd. Vispatīkamākā darbošanās ir tad, kad jautājumi ir konkrētajam dalībniekam piemērotā sarežģītības līmenī.

Kā to paveikt
  1. Ir absolūti nepieciešams, ka seko īstā prasmju būvēšanas fāze, ja attiecīgā grupa pirmo reizi piedalās LSP darbseminārā. Liela nozīme ir tieši pakāpeniskai attīstībai. Ja jūs izlaidīsiet vai saīsināsiet šo fāzi, tad telpā vienmēr atradīsies kāds, kurš vēl nebūs gana pašpārliecināts, lai atbildes meklētu pietiekami dziļi.
  2. Seminārā ir jāuzdod īstie jautājumi. Tiem ir jābūt pietiekami neskaidriem un atvērtiem, ar augstiem griestiem un zemu slieksni, kā arī jābūt skaidri definētam laika ierobežojumam, kurā jāpaspēj uz tiem atbildēt. Efektīvi izpildot šos nosacījumus, varat būt drošs, ka dalībniekiem izdosies darbā netraucēti izmantot savu dabisko radošumu.

 

5. Skaidri informēt dalībniekus par to, kā viņiem iet


Pozitīva atgriezeniskā saite liek smadzenēs izdalīties nozīmīgiem neiromediatoriem.

Kā to paveikt

Darīt dalībniekiem zināmu, ka viņu stāsti ir sadzirdēti. Rūpēties, lai izteiktais novērtējums, piemēram, izsakot dalībniekiem uzslavu par labi padarītu darbu pēc kāda posma pabeigšanas, būtu spēcīgs un skaidrs, taču nekādā ziņā negatīvs, pazemojošs vai augstprātīgs.

 

6. Rūpēties, lai dalībniekiem būtu viegli koncentrēties

Uzmanības noturēšana ir darbība, kas dziļākajā būtībā prasa no cilvēka spēku. Taču, necenšoties sasniegt optimālu koncentrēšanās līmeni, cilvēka domāšanas process kļūst seklāks.

Kā to paveikt

Būvēšanai veltītajam laikam ir jābūt klusam, un, iespējams, vienīgā vēlamā skaņa fonā ir mūzika. Skaidri ir arī noteikumi attiecībā uz mobilo ierīču lietošanu — tās drīkst lietot tikai brīžos, kad to atļauj vadītājs, lai iemūžinātu modeļus. Protams, darbs sākas tikai tad, kad visi dalībnieki ir telpā!

 

Tas bija neliels ieskats metodes LSP un plūsmas teorijas sakarībā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par darbsemināra norisi, sazinieties ar mums.

You must be logged in to post a comment.
Menu