21. aprīlī Ozolnieku novada bērnudārzā „Zīlīte” norisinājās darbseminārs, kurā piedalījās visi šīs pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, lai kopīgi izveidotu vīziju par bērnudārza identitāti, nākotnes mērķiem un spertu pirmos soļus rīcības plāna izveidē.

Dažādas pārmaiņas bērnudārzā, kā arī apziņa, ka nepieciešama jauna pieeja, lai kopā nospraustu mērķus, saredzētu vienotu vīziju un izprastu cits citu, lika tā vadītājai Rotai Greiškalnei meklēt jaunas metodes, kā to sasniegt.

Atbalstu šai iniciatīvai un idejai izteica SIA „Wit Berry” projekts „sPlay”, kas ar „LEGO” kluču un metodes „LEGO Serious Play” palīdzību ļauj risināt dažādas kompleksas problēmas un izveidot stratēģijas.

 

 

Sertificētā metodes LSP darbsemināru vadītāja Linda Kimeiša sacīja:

“Tradicionālās sapulces bieži nedarbojas. Vienmēr ir kāds, kas kautrējas paust savu viedokli, kāds, kurš uzskata, ka viņa viedoklis nav pietiekami svarīgs, vai, tieši pretēji, kāds, kurš domā, ka tikai viņam ir taisnība. Ikdienas darbā mums katram ir savas rūpes un pienākumi, mēs ne vienmēr protam cits citu saprast un mums bieži vien nav vienotas vīzijas.”

 

 

Bērnudārza „Zīlīte” vadītāja Rota Greiškalne piebilda:

„Es biju pārsteigta par šīs metodes efektivitāti. Tiešām 100% visi piedalījās 100% vienādi. Katram bija iespēja izteikties, tikt sadzirdētam, dalīties idejās un uzsūkt idejas un informāciju. Pēc darbsemināra galva burtiski kūpēja no iespaidiem. Un tas bija pārsteidzoši, kā mēs soli pa solim vairāk nekā 40 cilvēki nonācām pie vienota risinājuma, vienotas vīzijas par mūsu bērnudārza nākotni un mērķiem. Papildus sasniegtajam mērķim, es uzskatu, ka mēs šo dažu stundu laikā kļuvām daudz saliedētāki, kas noteikti uzlabos mūsu visu kopīgo sadarbību.”

 

Darbsemināra mērķis bija izveidot kopīgu bērnudārza identitāti. Darbsemināra vadītājs uzdeva dažādus jautājumus, uz kuriem dalībnieki sākumā būvēja individuālas atbildes, tad tajās dalījās, pēc tam veidoja kopīgos grupu un visbeidzot visas organizācijas risinājumus. Piedalījās visu līmeņu bērnudārza darbinieki: gan audzinātājas, gan auklītes, gan atbalsta personāls, gan vadība, kopā 43 personas. Katrai balsij neatkarīgi no amata bija vienāds spēks.

 

Par metodi „LEGO Serious Play”

„LEGO Serious Play” ir metode, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām izveidot stratēģijas, risināt problēmas un uzlabot komandas saliedētību. Darbsemināru laikā tiek izmantoti „Lego” kluči, ar kuru palīdzību tiek veidotas atbildes uz jautājumiem. Šīs metodes lielākā priekšrocība ir spēja parādīt telpisku kopskatu, apzināt situāciju un risinājumus no dažādiem skatpunktiem tiešā un pārnestā nozīmē, kā arī saredzēt nianses, uzzinot to, ko darbsemināra dalībnieki zina, bet nezina, ka zina.

Menu