Metodes Lego Serious Play izpratnē uzņēmuma identitāte ir viens no būtiskākajiem elementiem, jo ietver ļoti daudz informācijas, ko mēs zinām, bet nezinām, ka zinām. Līdzšinējās un jaunās identitātes izveide uzņēmumā Lego pirms vairākiem gadiem palīdzēja uzņēmumam pārvarēt krīzi, kad sākās videospēļu bums.

 

Vai identitāte ir tēls, misija vai logotips?

Daudzi identitāti jauc ar uzņēmuma tēlu, misiju un vīziju. Tāpat daudzi uzņēmumi to jauc ar sava uzņēmuma prezentācijas ziņu, tomēr Lego Serious Play izpratnē tā ir pilnīgi atšķirīga. Tā, kā identitāti apskata metode LSP, identitāte netiek apskatīta citā literatūrā un teorijās, tāpēc uzņēmumi un indivīdi, kas izmanto šo metodi, spēj savu uzņēmumu saredzēt pilnīgi citā gaismā, lai arī pirms tam viņi ir domājuši, ka ir skaidri definējuši, kas viņi ir.

 

Kas ir identitāte metodes LSP izpratnē?

Tur jau tā lieta, ka metodes LSP izpratnē uzņēmums nevar definēt savu identitāti, tas ir process, rīcība, spilgtas personības, klienti, darbinieki, ģimene, īpašnieki, vide, kas to veido. Ir iespējams tiekties uz ideālo identitāti, bet vides ietekmē to ir gandrīz neiespējami sasniegt. Metode Lego Serious Play iesaka ik pa laikam veidot uzņēmuma identitāti, lai no malas apskatītos, kur mēs esam un kurp mēs vēlamies iet, jo tikai tā ir iespējams pieņemt spēcīgus, nozīmīgus un uz rezultātu orientētus lēmumus.

 

Ko ir sacījuši mūsu klienti

  • Tā bija iespēja saprast, kas mēs šodien esam. Ne viss mums patika!
  • Kopīgā vēlamās identitātes izveide mums palīdzēja saprast, kurp mēs visi kopā vēlamies iet. Izrādās, ka uzņēmuma komanda glabāja sevī daudz noderīgas informācijas, ko mēs citādi galdā nebūtu uzlikuši (tiešā nozīmē).
  • Jūs solījāt, ka mēs uzzināsim to, ko zinām, bet nezinām, ka zinām. Sākumā tas šķita nesaprotami, bet pēc pirmā atklājuma tapa skaidrs, ko tas nozīmē.
  • Lielākais ieguvums tiešām bija tāds, ka piedalījās visa komanda un tiešām 100% vienādi. To mēs paši vēl nebijām spējuši panākt.

 

Vai arī Jūs vēlaties izveidot sava uzņēmuma pašreizējo un vēlamo identitāti?

Piesakieties darbsemināram!

Menu