Blogs

Metodes LSP demonstrācija martā

Metode LSP ir ļoti efektīva, tomēr to ir diezgan grūti izskaidrot. Tieši tāpēc mēs kopā ar www.mind.lv sarīkojām demonstrācijas darbsemināru, kurā aicinājām piedalīties uzņēmējus, lai viņi uzzinātu,…
Menu