Metode

Kas ir Lego® Serious Play® (LSP)

LSP ir metode, kas palīdz komunicēt, formulēt un sakārtot domas un idejas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus un risinātu problēmas uzņēmumos, komandas darbā, kā arī individuālā personības attīstības jomā.

Metode ir balstīta uz plašiem pētījumiem uzņēmējdarbības, attīstības, psiholoģijas un jaunu iemaņu un zināšanu gūšanas jomā.

 

Lego® Serious Play® izmantošanas tehnikas

Metodei LSP ir vairākas izmantošanas tehnikas, kas ir atkarīgas no risināmās problēmas jeb darbseminārā definētā sasniedzamā rezultāta. Kuru tehniku izmantot, to izlemj darbsemināra vadītājs, kad ir iepazinies ar informāciju par uzņēmumu.

Kāpēc LSP ir viena no efektīvākajām metodēm

 • Plānot, plānot, plānot, darīt — šī metode strādā tikai uz papīra.
 • Ir daudzas lietas, kuras Jūs zināt, bet nezināt, ka zināt.
 • Tā ir iespēja no malas paskatīties uz problēmu/uzņēmumu/sevi/situāciju.
 • Tā ir iespēja uzklausīt visu komandas biedru viedokļus.
 • Komanda, kas piedalās stratēģijas/risinājuma/identitātes izveidē, jūtas par to atbildīga un tai piederīga — cits lojalitātes līmenis, nekā saņemot pavēles un norādes.
 • Tā ir iespēja būt radošiem, izzināt, iepazīt, saprast un vienoties!

Kādas problēmas ir iespējams
risināt ar LSP
 

Metode Lego® Serious Play® (LSP) palīdz uzņēmuma komandai atbildēt uz dažādiem sarežģītiem jautājumiem,
lai, liekot lietā jauniegūtās zināšanas, pieņemtu stratēģiskus lēmumus un sāktu tos īstenot.

Uzņēmuma attīstība
 • Business Canvasstartup jeb jaunuzņēmumiem
 • Uzņēmuma identitātes noteikšana: misija, vīzija, mērķi u. c.
 • Uzņēmuma SVID analīze
 • Stratēģisku lēmumu pieņemšana
 • Uzņēmuma attīstības stratēģija
 • Pārdošanas stratēģija
 • Mārketinga un komunikācijas stratēģija
 • Uzņēmuma mērķu nospraušana
Preču un pakalpojumu attīstība
 • Jaunu preču un/vai pakalpojumu ieviešana
 • Jaunu procesu plānošana un ieviešana
 • Jaunu preču un/vai pakalpojumu ieviešanas secības noteikšana
 • Inovatīvu preču/pakalpojumu plānošana un ieviešana
Komandas saliedētība un komandas darbs
 • Komandas identitātes izveide un apzināšanās
 • Komunikācija komandā — nepieciešams atrisināt konfliktu
 • Komandas dalībnieku lomu sadale un lomas komandā
 • Komanda šodien un ideālā komanda — pasākumi un līdzekļi mērķa sasniegšanai
 • Komandas mērķu nospraušana
Komunikācija un digitālais mārketings
 • Komunikācijas un/vai digitālā mārketinga stratēģija: komunicējamā ziņa, kanāli — kopējā komunikācijas ekosistēma
 • Mājaslapas koncepcijas izveide: pašreizējā situācija, vēlamā situācija, līdzekļi tās sasniegšanai, situāciju izspēle
 • Klientu profilu izveide
 • Jaunas funkcionalitātes ieviešana: mērķu, līdzekļu, prioritāšu un lomu sadale un nospraušana

Vai vēlaties uzzināt vairāk par metodi?

Piesakieties, lai iegūtu plašāku informāciju un metodes aprakstu.

Menu