Jauna pakalpojuma stratēģijas izstrāde Dzīves mākslas akadēmijā

sPlay stāsts

Radošs darbs talantīgā komandā

Jūlijā bijām kopā ar iedvesmojošu un jaudīgu sieviešu komandu — Dzīves mākslas akadēmiju, kas ar metodes Lego Serious Play palīdzību strādāja pie jauna pakalpojuma izveides un ieviešanas stratēģijas. Svarīgi bija saprast, kur iespējams izmantot tagadējās komandas dalībnieku spējas un talantus un kuros virzienos nepieciešams piesaistīt speciālistus no malas. Komanda tāpat identificēja pārdošanas un komunikācijas kanālus, kam ģenerēja daudz spēcīgu un radošu ideju, ko ar mazām izmaksām iespējams ieviest praksē.

Vadītājas iespēja ieraudzīt savu komandu citā rakursā

Dzīves mākslas akadēmijas fonda vadītājas Antras Dimantras atsauksme

„Tas bija super!

Spēlēšanās ar Lego bija ļoti produktīva tieši ar to, ka varēja izteikties katrs dalībnieks un mēs ieraudzījām cits citu pavisam citā rakursā nekā ikdienā. Es no vadītājas pozīcijām varēju novērtēt, cik katrs darbinieks komandā ir ieinteresēts un entuziastisks. Man bija iespēja saskatīt, uz ko katrs ir spējīgs un var būt papildinājums komandā un kur ir tās vietas, kur mums ir nepieciešami papildspēki.”

You must be logged in to post a comment.
Menu